Klasa w ramach projektu edukacyjnego „Drużyna bez granic” weszła we współpracę z uczniami niepełnosprawnymi Zespołu Szkół Specjalnych w Chorzowie. Celem projektu „Drużyna bez granic” jest włączenie uczniów, sportowców z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej oraz pokazanie uczniom klasy 2e jak wygląda sport osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem działań projektu było przedstawienie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pozostałych. Poprzez realizację zamierzonych działań zależało nam na budowaniu przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby uczniowie nauczyli się tolerancji. Dzięki uczestniczeniu w różnych treningach sportowych osoby niepełnosprawne propagują aktywny tryb życia wśród młodzieży, która bezpośrednio ma możliwość uczestniczyć w zajęciach sportowych prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów poszczególnych dyscyplin. W czasie prac nad projektem uczniowie udowodnili, że potrafią pracować zespołowo. Praca nad realizacją projektu była dla młodzieży ważnym wydarzeniem, które uświadomiło im, jak ważne jest działanie zespołowe przy tworzeniu prezentacji oraz jak istotne są szczegóły pracy każdego zespołu. Uczniowie w pełni wywiązali się z podjętych zobowiązań, podeszli poważnie do swojej pracy. Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane.
Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali podczas Szkolnego Festiwalu Kultury, Sztuki i Nauki ,,Talentownia”. Podczas prób a następnie występu uczniowie kształcili swoją dykcję , pamięć , przełamywali kompleksy, swoje zahamowania , dowartościowali obraz własnej osoby . Uświadomili sobie swoje mocne strony. Projekt został wyróżniony przez jury za treść i formę jej przekazania.