1 września 2016 r. zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

8.00 – msza św. w kościele pw. Dobrego Pasterza
9.00 – kl. 3
9.30 – kl. 2
10.00 – kl. 1

Uczniów zapraszamy do sal, a następnie z wychowawcą i wychowawcą wspierającym biorą udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Informacja o numerach sal, w których spotykają się uczniowie klas pierwszych, oraz imiona i nazwiska wychowawców zostanie wywieszona w szkole.

Do zobaczenia
Joanna Piećko-Szopińska
Dyrektor Szkoły