Innowacje z języka angielskiego 2016/17

Klasy 3e, 2b, 2e, 1e,1f realizują innowację pedagogiczną „Explore the World with English” (3 godziny  dodatkowe w tygodniu) natomiast  klasa 3b innowację „Ekonomia w szkolnej ławie z językiem angielskim” na 2 dodatkowych godzinach w tygodniu.