Języki obce w Gimnazjum nr 8

Uczniowie G8 w roku szkolnym 2016/2017 uczą się języka angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich. Język niemiecki i włoski jest drugim obowiązkowym językiem ( 2 godziny w tygodniu), zgodnie z nową podstawą programową.

Wszystkie klasy są dzielone na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania. Klasy integracyjne są dzielone na grupy obligatoryjnie. Pozostałe klasy są podzielone na grupy , jeśli ich liczebność przekracza 24 osoby

Na lekcjach języków obcych uczniowie ćwiczą czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu. Wykonują prace projektowe, oglądają filmy (video, DVD), słuchają piosenek, tekstów, dialogów i ćwiczą, a następnie prezentują krótkie scenki . Do dyspozycji uczniów jest również bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych materiałów (ulotki, broszury, plakaty edukacyjne, mapy, plansze, autentyczne magazyny i gazety, gry edukacyjne) oraz oprogramowanie do tablicy multimedialnej.

Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z centrum multimedialnego, gdzie można szlifować swoje umiejętności językowe w sieci oraz korzystać z programów do nauki języków.

Wszyscy nauczyciele w naszej szkole mają wyznaczone godziny konsultacji, w czasie których zarówno uczniowie zdolni, jak i mający problemy z opanowaniem materiału, mogą indywidualnie skorzystać z pomocy i wskazówek nauczyciela. Nauczyciele prowadzą również dodatkowe zajęcia dla klas trzecich przygotowujące do egzaminu.

Języki obce w G8 to nie tylko zajęcia szkolne, udział w Dniach Języków Obcych, ale także prenumerata czasopism wydawnictwa Mary Glasgow Magazines, bogata biblioteczka książek w wersji uproszczonej, gazetki tematyczne na korytarzu,  English Corner w szkolnej gazetce PO DZWONKU, nauka kolęd i świątecznych piosenek angielskich, niemieckich
i włoskich, udział w warsztatach językowych i teatralnych w języku angielskim w ramach programu NaukaBezGranic.