Konkursy językowe oraz udział w projektach międzynarodowych

Uczniowie G8 próbują swych sił w licznych konkursach językowych. Od kilku lat
z odnoszą ogromne sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Spotkania z Europą Wschodnią organizowanym przez rząd niemieckiego kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej z opisem w języku niemieckim. Tematyka projektów jest zróżnicowana i każdy może znaleźć coś dla siebie. Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy o zwyczajach, kulturze, literaturze poszczególnych państw europejskich. W konkursie można zdobyć cenne nagrody (100 euro), a nagrodą główną jest tygodniowy wyjazd do Muenster, ale największą wartością jest wiedza, którą zdobędzie uczeń podczas pracy nad projektem. Nad projektami uczniowie pracują na kółku Spotkania z Europą pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckiego, pani Beaty Lesik.

Konkursy zewnętrzne takie jak: Tydzień Języków Obcych w Gimnazjum Nr 10, Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angloamerykańskiej, konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy Informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, Deutschmeister, Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny im. L. Zamenhoffa z języka angielskiego i niemieckiego pod patronatem Kuratora Oświaty (X LO im. J. Paderewskiego
w Katowicach), Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego – Historia i Kultura Krajów Niemieckojęzycznych pod patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach i Prezydenta Miasta Katowice (Gimnazjum nr 4 w Katowicach) pozwalają naszym uczniom zaistnieć również poza szkołą. Konkurs FOX cieszy się od lat wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, a od tego roku będziemy próbowali swych sił w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.