Godziny pracy sekretariatu podczas ferii

Podczas ferii sekretariat szkolny będzie czynny codziennie w godzinach 7.00-15.00.