Innowacja z języka niemieckiego w klasie IV

Klasa IV realizuje innowację z języka niemieckiego  „Mit Deutsch durch die Welt” na zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania z języka niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja ta zaplanowana jest na 3 lata (kl. IV-VI).
Celem tej innowacji jest popularyzacja nauki języka niemieckiego poprzez ciekawe formy pracy na zajęciach dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia przybliżają uczniom realia dnia codziennego, geografii, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego ze wskazaniem na związki w aspekcie kulturowym między Śląskiem a Niemcami. Uczniowie
poznają podstawowy zasób słownictwa i struktur gramatycznych przygotowujących do nauki języka w klasie VII i VIII, mają one ich zachęcić do kontynuowania nauki języka w tych klasach.