Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego dla klas I i IV

Zajęcia noszą nazwę „Uczę się języka francuskiego śpiewająco”. Są to zajęcia o charakterze artystycznym. Uczniowie uczą się piosenek i wierszy w języku francuskim, poznają podstawowe słownictwo i elementy kultury i tradycji tego państwa.