Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego dla klas VII i gimnazjalnych

Na zajęciach noszących nazwę „Tour de France” uczniowie uczą się podstaw języka francuskiego. Zdobywają wiedzę na temat historii i geografii Francji.