Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W 2008 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło  dzień 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten ma uświadomić i uwrażliwić społeczeństwo na problemy osób dotkniętych autyzmem.

Autyzm jest to całościowe zaburzenie rozwoju, co oznacza, że ma wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Osoby z zespołem Aspergera (łagodna odmiana autyzmu) miewają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów międzyludzkich, np. zwykła pogawędka staje się dla nich zawiłym szyfrem, którego nie potrafią zdekodować.

Zazwyczaj muszą minąć lata intensywnych ćwiczeń zanim osoby z autyzmem nauczą się funkcjonować w społeczeństwie.

Niektóre osoby z zespołem Aspergera pomimo trudności w relacjach z ludźmi potrafiły osiągnąć swoje wyznaczone cele i stać się wybitnymi jednostkami.Oto oni:

Woody Allen – reżyser,

Lionel Messi – argentyński piłkarz,

Hans Christian Andersen – bajkopisarz,

Archimedes –matematyk,

Dan Aykroyd – aktor,

Ludwig van Beethoven – kompozytor,

Karol Darwin – przyrodnik, geolog,

Isaac Newton – fizyk, matematyk,

George Orwell – pisarz.

 

Aby okazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem dnia 2 kwietnia ubierzmy się na NIEBIESKO, bo przecież każdy ma szansę być KIMŚ WAŻNYM i WYJĄTKOWYM.