Zaproszenie na szkolne święto liczby π

Zespół nauczycieli matematyki ma zaszczyt a zarazem przyjemność zaprosić na możliwość bliskiego kontaktu z matematyką  podczas szkolnego święta liczby π.

 

W ramach święta przewidziane są między innymi :

 • konkurs na plakat związany z liczbą π dla uczniów klas 4 i 7
 • konkurs wiedzy na temat liczby π dla uczniów klas 2 i 3
 • konkurs na najładniej ozdobioną liczbę π dla uczniów klas 1

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS NA PI-PLAKAT ZWIĄZANY ZE ŚWIĘTEM LICZBY π

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP nr 18
 2. Klasa czwarta oraz klasy siódme wystawiają minimum jedną dwuosobową drużynę
 3. W konkursie można wziąć udział również indywidualnie
 4. W konkursie mogą brać udział tylko oryginalne, nigdzie niepublikowane prace
 5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A2
 6. Prace oceniać będzie 3-osobowe jury konkursowe w składzie Agata Stępień, Aleksandra Kernel, Sylwia Kowalska
 7. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematyką, oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych
 8. Prace można zgłaszać do dnia 9 marca 2018 r do sali 2.11
 9. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2018 r w bibliotece

 

KONKURS WIEDZY ZWIĄZANY ZE ŚWIĘTEM LICZBY π

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów oddziałów gimnazjalnych.
 2. Uczniowie z klas drugich oraz trzecich wystawiają minimum jeden dwuosobowy zespół
 3. Drużyny będą rywalizować w czwartek, 15 marca 2018r na 1 godzinie lekcyjnej przez 45 minut
 4. Konkurs będzie miał formę pisemną , a wszystkie zadania będą związane z liczbą π
 5. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2018r w bibliotece

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJ OZDOBIONĄ LICZBĘ  π

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych
 2. Każdy uczeń otrzyma do ozdobienia szablon liczby π , który po skończonej pracy należy precyzyjnie wyciąć
 3. Prace będą oceniane pod względem: oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych i precyzji wykończenia
 4. Prace oceniać będzie 3-osobowe jury konkursowe w składzie Aleksandra Kernel, Katarzyna Jodełka, Iwona Psykała
 5. Prace należy oddać do 9 marca 2018r do sali 2.11
 6. Prace zostaną wyeksponowane na holu na i piętrze 12 marca 2018r
 7. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2018r w bibliotece