REGULAMIN 

II Regionalnego Konkursu „Mistrzowie Logiki”

 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 18  z Oddziałami Integracyjnymi pod patronatem mgr Grzegorza Derbisa – doradca metodyczny matematyki

ul. ks. Czempiela 52

41-506  Chorzów

Tel/fax  322466226

mail:  sekretariat@sp18.chorzow.pl

 

Celem konkursu jest:

 • promocja miasta Chorzów wśród mieszkańców regionu,
 • rozwijanie w uczniach umiejętności analitycznego myślenia,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej w trakcie nauki,
 • rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy z różnych przedmiotów do rozwiązywania problemów,
 • integracja międzyszkolna,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • propagowanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
 • stworzenie bazy rebusów matematyczno-logicznych na stronie internetowej szkoły

(po zgromadzeniu prac z kilku lat wydanie broszury z rebusami).

 

System rozgrywek:

 

1. Rebus matematyczno-logiczny.

Stworzenie przez zespół uczestników rebusu matematycznego lub logicznego. Każdy zespół dostarcza rebus w dniu konkursu do organizatora. Oceną rebusów zajmuje się jury powołane przez organizatora, za rebusy przyznawane zostaną dodatkowe punkty –1pkt za wykonanie rebusu, najlepszy rebus otrzyma 2 pkt.

a) autorem rebusu może być jeden uczeń lub zgłoszony zespół,

b) rebus należy wykonać według własnego pomysłu,

c) technika wykonania rebusu dowolna (np.: akwarela, collage, malarstwo akrylowe, malarstwo kredkami, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, malarstwo temperowe),

d) rebus należy wykonać w formacie A4,

e) rebus powinien zostać podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, dane szkoły oraz rozwiązanie

f) Kryteria oceny: pomysłowość, sposób wykonania (estetyka, wkład pracy, poprawność skojarzenia hasła z rysunkiem rebusu), zgodność prac z tematem.

 

2. Skład drużyny

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

 • uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej
 • uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej oraz uczniów klasy 2 i 3 Gimnazjum

Rywalizacja prowadzona będzie systemem drużynowym (grupy 2-osobowe). Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę w jednej grupie wiekowej.

 

 1. Rozwiązywanie zadań logicznych
 • Celem jest zdobycie jak największej ilości punktów.
 • Każda drużyna ma do rozwiązania test złożony z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych.

 

Termin i miejsce:

 

Data: 9 maja 2018r

Godzina rozpoczęcia: 9.30

Godzina zakończenia: 10:30

Miejsce: MDK Batory

ul. St Batorego 6

41-506  Chorzów

 

Osoba odpowiedzialna: Bożena Wach

 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 7 maja na adres mailowy: wach.bozena@gim8.chorzow.pl

(Dane: grupa wiekowa (1-6 / 7-3) pełna nazwa szkoły, adres szkoły,  imię  nazwisko opiekuna, imiona i nazwiska uczestników)

 

Nagrody

Dla drużyn zajmujących miejsca 1-3 przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy, opiekunowie uczestników otrzymują podziękowania.

 

Podsumowanie wyników

Wyniki zostaną opublikowane 11 maja na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi (www.sp18.chorzow.pl) oraz na szkolnym fb.