WYNIKI II REGIONALNEGO KONKURSU „MISTRZOWIE LOGIKI”

W dniu 9 maja Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zorganizowała II Regionalny Konkurs Mistrzowie Logiki, który odbył się w MDK Batory. Jest on kontynuacją przeprowadzanego od trzynastu lat miejskiego konkursu pod tą samą nazwą.  Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Patronatem objął go doradca metodyczny Grzegorz Derbis, który oficjalnie dokonał otwarcia konkursu.
Zmagania zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:
– uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej
– uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy 2 i 3 gimnazjum
Rywalizacja przeprowadzona została  w systemie drużynowym (drużyny dwuosobowe). W konkursie wzięło udział 50 uczestników: 13 zespołów reprezentowało młodszą  grupę wiekową, a w grupie starszej było 12 zespołów.
Drużyny reprezentujące szkoły z Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic miały za zadanie rozwiązanie logicznych zadań konkursowych oraz stworzenie rebusu matematycznego lub logicznego. Każdy zespół dostarczył  rebus w dniu konkursu organizatorowi.

Po trudnych potyczkach logicznych zostały wyłonione najlepsze drużyny:

W grupie wiekowej 1-6 szkół podstawowych:

I miejsce  zajęła Szkoła Podstawowa nr 38
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 22
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 14

W starszej grupie wiekowej:

I miejsce zajął Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
II miejsce zajęło Gimnazjum Sportowe nr 11
III miejsce- Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Gratulujemy!
Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do szkół do 30.05.2018r.