Drodzy Nauczyciele!
Dziękujemy za wszystkie starania, które
wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas
ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne budowanie naszych wnętrz.
Życzymy dużo zdrowia, energii i wytrwałości,
byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe

Wasi Uczniowie