Zebrania z Rodzicami:
15.09.2016r., 05.01.2017r., 13.06.2017r.

Konsultacje:
12.10.2016r., 17.11.2016r.,08.12.2016r., 02.03.2017r., 06.04.2017r., 11.05.2017r.

Zebrania z rodzicami odbywają się o godzinie 17.30, nauczyciele i wychowawcy są dostępni w godzinach 17.30-18.45.

Podczas konsultacji nauczyciele są dostępni od godziny 17.00 do godziny 18.00.

Zapraszamy także do kontaktu z nami w celu wyrażania opinii i spostrzeżeń na temat pracy szkoły. Liczymy także na Państwa pomysły. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adresy:

DYREKTOR piecko-szopinska.joanna@gim8.chorzow.pl

WICEDYREKTOR stepien.agata@gim8.chorzow.pl

SEKRETARIAT gim8.sekretariat@op.pl