DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

To był wyjątkowo szczęśliwy piątek trzynastego w naszym gimnazjum

 

Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Języków Obcych był karnawał. Najlepsza okazja do przebrania się. Uczniowie od rana uczestniczyli w różnych zabawach i quizach.   Dopasowywali flagi do nazw państw, odszukiwali polskie odpowiedniki przysłów angielskich, niemieckich   i włoskich, zgadywali z jakiego języka pochodzi  dane słowo. więcej »»

Języki obce w Gimnazjum nr 8

Uczniowie G8 w roku szkolnym 2016/2017 uczą się języka angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich. Język niemiecki i włoski jest drugim obowiązkowym językiem ( 2 godziny w tygodniu), zgodnie z nową podstawą programową.

Wszystkie klasy są dzielone na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania. Klasy integracyjne są dzielone na grupy obligatoryjnie. Pozostałe klasy są podzielone na grupy , jeśli ich liczebność przekracza 24 osoby

Na lekcjach języków obcych uczniowie ćwiczą czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu. Wykonują prace projektowe, oglądają filmy (video, DVD), słuchają piosenek, tekstów, dialogów i ćwiczą, a następnie prezentują krótkie scenki . Do dyspozycji uczniów jest również bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych materiałów (ulotki, broszury, plakaty edukacyjne, mapy, plansze, autentyczne magazyny i gazety, gry edukacyjne) oraz oprogramowanie do tablicy multimedialnej. więcej »»

Szkolne wyjazdy młodzieży do Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Włoch

Cyklicznie organizowane są wycieczki do Londynu, Berlina i Wiednia, w czasie których uczniowie mają szansę sprawdzić się językowo w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Od czterech lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tygodniowych wyjazdach do Włoch, do miasta partnerskiego Termoli. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce: „Współpraca z Termoli”.

Konkursy językowe oraz udział w projektach międzynarodowych

Uczniowie G8 próbują swych sił w licznych konkursach językowych. Od kilku lat
z odnoszą ogromne sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Spotkania z Europą Wschodnią organizowanym przez rząd niemieckiego kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej z opisem w języku niemieckim. Tematyka projektów jest zróżnicowana i każdy może znaleźć coś dla siebie. Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy o zwyczajach, kulturze, literaturze poszczególnych państw europejskich. W konkursie można zdobyć cenne nagrody (100 euro), a nagrodą główną jest tygodniowy wyjazd do Muenster, ale największą wartością jest wiedza, którą zdobędzie uczeń podczas pracy nad projektem. Nad projektami uczniowie pracują na kółku Spotkania z Europą pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckiego, pani Beaty Lesik. więcej »»

Innowacje z języka angielskiego 2016/17

Klasy 3e, 2b, 2e, 1e,1f realizują innowację pedagogiczną „Explore the World with English” (3 godziny  dodatkowe w tygodniu) natomiast  klasa 3b innowację „Ekonomia w szkolnej ławie z językiem angielskim” na 2 dodatkowych godzinach w tygodniu.