Współpraca z partnerskim miastem Zlin w dziedzinie sportu została rozpoczęta w 2008 roku. Głównym celem projektu jest pogłębianie doświadczeń w zakresie sportu. Obejmuje ona wymianę sportową w sferze siatkówki dziewcząt i chłopców. Do tej pory gościliśmy dwukrotnie w Chorzowie drużyny piłki siatkowej, natomiast uczniowie naszej szkoły byli w Zlinie w ubiegłym roku. Będąc w Czechach poza samym miastem partnerskim zwiedziliśmy zamek i park w Leśnej, w którym znajduje się ZOO.
W każdej wymianie bierze udział 12 osób. Poza tradycyjnym udziałem w turnieju piłki siatkowej staramy się zapoznać uczestników wymiany z historią Chorzowa i regionu. Ostatnim razem gości z Czech zabraliśmy na wycieczkę do Krakowa. Nasi uczniowie nawiązują i utrzymują kontakty internetowe z rówieśnikami ze Zlina.