Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie na rok 2018/2019

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
 • Współpraca uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Dzień Kropki 17.09- 21.09 ( tydzień kropki)
 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego 19.09-24.09
 • 09 Przyjęcie nowych uczniów do braci szkolnej.
 • Ustalenie planu działań na cały rok. 27.09 ( losowanie imprez)

 

Październik

 • Dzień Chłopka 1.10
 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 • Aktualizacja informacji na stronie internetowej. ( na bieżąco)
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, poczęstunek i występ uczniów.11.10.
 • Dzień dyni 31.10

 

Listopad

 • Złożenie wieńca i zniczy na Pomniku Żołnierzy na Cmentarzu 10 lub 5.11
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości. 9.11
 • Dzień Pluszowego Misia 26.11
 • Andrzejki 29.11. lub. 30.11
 • Debata dotycząca zakazu używania telefonów komórkowych.

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki. 6.12
 • Konkurs literacki i plastyczny pt. „Mój kolega jest niepełnosprawny”. 10.12-14.12
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego. 18.12-20.12

 

 

 

Styczeń

 • Styczeń Dzień szalika
 • Podsumowanie pracy w I półroczu (SU).

 

Luty

 • Walentynki 9.02

Marzec

 • Dzień Kobiet 8.03
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii. 12.03
 • Przywitanie Wiosny. 20.03
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. 25.03 ( ogłoszenie)

 

Kwiecień

 • Światowy Dzień Autyzmu 2.04
 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono.

Maj

 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy. Między 20.05 -24.05
 • Dzień dziecka 31.05

 

Czerwiec

 • Pożegnanie klasy VIII i III.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2018/2019

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Zbiórka karmy dla zwierząt. Pomoc w akcjach wolontariatu.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

 

 

 

 

 

 

IMPREZY I POSZCZEGÓLNE KLASY.

 

Październik Dzień dyni 31.10 klasy 4b i 3e,

Listopad Dzień Pluszowego Misia 26.11 kl. 3g i 4a

Listopad Andrzejki 29.11 lub 30.11 klasa 2a i 3f

Grudzień Mikołajki 6.12 kl. 3b i 2b

Styczeń Dzień szalika kl. 7a i 8a

Luty Walentynki przed feriami kl. 2a i 2b

Marzec Dzień Kobiet 8.03 kl. 8b i 5a

Kwiecień Światowy Dzień Autyzmu 2.04 kl. 7b i 3b

Maj/ Czerwiec 31.05 lub 3.06. Dzień Dziecka 3f i 3d.

 

 

Plan pracy Samorząd Uczniowskiego ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

 

Opracowała: Agnieszka Wojczyk, Basia Zajkowska, Krystian Barczyk