Imię i nazwisko: Aleksandra Szmyra

Przedmiot: język polski

Wykształcenie:

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska;
Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika;
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu im. J. Ziętka, kierunek : zarządzanie w oświacie;
Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, kierunek: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zainteresowania: książka, film

Kontakt: szmyra.aleksandra@gim8.chorzow.pl