Imię i nazwisko: Anna Kępińska – Olszynka

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Wykształcenie:
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Studia Podyplomowe – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Trener p.siatkowej kl. państwowej II stopnia
Sędzia p. siatkowej
Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika

Zainteresowania – sport, fotografia

Kontakt: kepinska-olszynka.anna@gim8.chorzow.pl