Imię i nazwisko: Beta Lesik

Przedmioty: język niemiecki, język rosyjski, historia
Wykształcenie:

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny : Filologia Rosyjska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Historyczno-Filologiczny : Germanistyka
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny: Historia.
Kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika.

Zainteresowania : podróże, polityka, współczesna literatura polska, poezja śpiewana.

Kontakt: beata.lesik@gim8.chorzow.pl