Imię i nazwisko: Iwona Wojcieszko

Przedmiot: język polski
Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja techniczna
Studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: język polski
Studia podyplomowe w zakresie edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu
Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika

Zainteresowania: polskie kino, niebanalna książka, zabawny spektakl

Kontakt: wojcieszko.iwona@gim8.chorzow.pl