Imię nazwisko: Katarzyna Jodełka

Przedmiot: matematyka

Wykształcenie:
WSP im. KEN w Krakowie: Pedagogika  (oligofrenopedagogika)
AP w Krakowie: Nowoczesne Kierowanie i Zarządzanie Szkołą
WSH-E w Brzegu: Edukacja matematyczna w szkołach
kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna, surdopedagogika

Zainteresowania: szaradziarstwo, literatura faktu, technologia żywności i żywienia człowieka, psychologia.