Imię i nazwisko: Monika Sobczyk-Zbierańska

Przedmiot: nauczyciel wspierający

Wykształcenie:
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach: surdopedagogika, oligofrenopedagogika
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: studia magisterskie, pedagogika specjalna.

Zainteresowania : alternatywne metody komunikacji, wycieczki piesze i rowerowe, wykonywanie bukietów z przeróżnych materiałów.

Kontakt: sobczyk-zbieranska@gim8.chorzow.pl