Imię i nazwisko: Tatiana Waluga

Przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie