Zostały zakupione dwa nowe dystrybutory z wodą źródlaną. Spragniony uczeń w każdej chwili może napić się wody, woda jest dostępna bez przerwy z wyjątkiem czasu potrzebnego na zmianę pojemnika lub dostawę przez dystrybutora. Dystrybutory ustawiono w Klubie Gimnazjalisty oraz na piętrze przy pokoju nauczycielskim.