Biorąc pod uwagę trudna sytuację na rynku pracy oraz znikomą wiedzę młodzieży na temat różnorodnych profesji , zdecydowaliśmy, że głównym tematem projektu klasy 2c będzie planowanie kariery zawodowej. Uczniowie nie tylko spotkali się z przedstawicielami różnych ciekawych zawodów, ale również odwiedzili szkoły średnie , aby, już za rok, łatwiej mogli dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Projekt stworzył uczniom okazje do poznania wielu ciekawych zawodów i miejsc pracy. Uczniowie brali udział w warsztatach i prelekcjach. W ciągu 3 miesięcy uczniowie poprzez różne formy swojej aktywności, pod kierunkiem nauczycieli wykonywali zadania połączone jedną ideą przewodnią. Różnorodność zadań pozwoliła każdemu uczniowi na odnalezienie miejsca w zespole i potrzebę tworzenia.
Uczniowie odwiedzili m.in. bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, komisariat miejski policji w Chorzowie Batorym, Zakład Opieki leczniczej. Na podstawie zebranych informacji, każdy z uczniów przygotował ulotkę informacyjną o wybranym przez siebie zawodzie. Na każdym spotkaniu uczniowie robili zdjęcia lub kręcili film dokumentując odwiedzane miejsca. 30 kwietnia zorganizowaliśmy wspólnie z klasą 2b „Dni Kariery”, każdy z uczniów przebierał się za przedstawiciela wybranego zawodu i w formie „pochodu majowego” uczniowie odwiedzili klasy 3, aby podzielić się z nimi zdobytymi przez uczniów informacjami.
W czasie prac nad projektem uczniowie udowodnili, że potrafią pracować zespołowo. Praca nad realizacją projektu była dla młodzieży ważnym wydarzeniem, które uświadomiło im, jak ważne jest działanie zespołowe przy tworzeniu prezentacji oraz jak istotne są szczegóły pracy każdego zespołu. Uczniowie w pełni wywiązali się z podjętych zobowiązań, podeszli poważnie do swojej pracy. Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali podczas Szkolnego Festiwalu Kultury, Sztuki i Nauki ,,Talentownia”.projekt-2c