Klasa 2d pracowała nad projektem „Śląsk – nasza mała ojczyzna”. Uczniowie byli podzieleni na 6 zespołów. Każdy zespół miał przydzielone jedno miasto, na temat którego gromadził informacje i na koniec stworzył albo plakat albo prezentację. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat swojego regionu.