SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO KLASY  2e
W ROKU SZKOLNYM 2015/16
40 lat minęło …

Opiekun projektu: Halina Pyzik

Nauczyciel wspomagający: Adam Postulka

Sprawozdanie

Uczniowie klasy 2e od października  2015 r. realizowali projekt edukacyjny zatytułowany  40 lat mięło …  pod opieką wychowawcy i nauczyciela wspierającego.
Pomysł na projekt zrodził się już w poprzednim roku szkolnym, kiedy mówiono o jubileuszu naszej szkoły – 40 lat.
Na godzinach wychowawczych zbierane były pomysły w jaki sposób realizować temat projektu.
Podpisany został kontrakt (załącznik nr 1).

Cele szczegółowe projektu to:
poznanie historii szkoły,
poznanie, niektórych absolwentów naszej szkoły,
zaprezentowanie szkoły w postaci filmu,
szkoła w malarskim ujęciu,
motywacja uczniów do pracy,
uczy zachowania w miejscu publicznym,
daje szansę nabrania pewności siebie

Przystępując do realizacji konkretnych zadań, uczniowie w zależności od swoich możliwości dzielili się na grupy zadaniowe. Każda grupa miała swojego lidera.
Podczas realizacji programu na godzinach wychowawczych:
uczniowie zapoznali się z kronikami naszej szkoły
wykonali zdjęcia tych kronik
układali pytania do przeprowadzenia wywiadów
Grupa I ( lider Zuzanna Barczyk) – grupa zajmowała się historią szkoły – utworzenie prezentacji, liczyła 10 osób.
Celem tej grupy było pokazanie naszej szkoły na przestrzeni 40 lat w postaci prezentacji multimedialnej. Zajęli się również utworzeniem baneru roll up reklamującego naszą szkołę.
Grupa II ( lider Paulina Pietrzyńska) – grupa przeprowadziła wywiady z absolwentami szkoły, liczyła 6 osób.
Celem tej grupy było przywołanie wspomnień z naszą szkołą.
Przeprowadzono wywiady z:
p. Alicją Kulak –  ukończyła Oxford w Londynie
p. Jacek Kurek – dr nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim
p. Bogdan Kalus – aktor, założył teatr Korez
p, Michał Wilk – pracownik nauko – dydaktyczny na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Mistrz Świata w wyciskaniu sztangi leżąc.
Grupa III (lider Paulina Ćwięczek) – szkoła w ujęciu malarskim, grupa składała się z 2 osób.   Celem było ukazanie szkoły z różnych perspektyw. Wykonano 3 obrazy i pocztówkę. Wykonano również podobizny nauczycieli uczących w naszej klasie.
Grupa IV ( lider Sebastian Reguła) – film promujący naszą szkołę, grupa liczyła 7 osób.Celem było stworzenie filmu ukazującą naszą szkołę, uczniów i nauczycieli.
Praca nad projektem wymagała poświęcenia wielu wolnych popołudni, zaangażowania i empatii. Działania uczniów spotykały się z życzliwym przyjęciem, co wzmacniało w nich poczucie dobrze wykonanej pracy.