Celem naszego projektu Plotka – mechanizm działania  było zwrócenie uwagi na funkcje plotki, na jej emocjonalny wydźwięk, najczęściej negatywny.
Wszyscy plotkujemy, ważne aby konstruktywnie panować nad plotkami.
Pracę nad projektem rozpoczęliśmy jesienią.
Klasa została podzielona na zespoły, w których pracowaliśmy nad konkretnym zadaniem,  wynikającym z tematu projektu.
Z uwagi na liczebność naszej klasy niektóre osoby pracowały w kilku zespołach,  co dało nam większe możliwości wzajemnej współpracy.

Nad scenariuszem  filmu pracowała  Aneta  wraz z grupą,  która również w nim występowała.
Jeden z zespołów  zadaniowych przygotował  ankiety dla uczniów klas pierwszych i trzecich, a następnie dokonał podsumowania i omówienia.
Kolejny zespół przeprowadził wywiad z panią psycholog Ewą Gardian i panią pedagog Agnieszką Ziają.
Ostatnia grupa skupiła się nad światem celebrytów, przeanalizowała plotkarski świat wielkich gwiazd.
A ponieważ jesteśmy klasą z innowacją medialną, zaprezentowaliśmy  nasz projekt przy pomocy różnych środków przekazu.