Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek dla gimnazjum

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór do wzięcia udziału w

XII EDYCJI (GIMNAZJUM)

 „KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”

  CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek polskich, śpiewanych w języku polskim i w mowie śląskiej
 • umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • pielęgnowanie wartości rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • umiejętność współzawodnictwa
 • kształtowanie pozytywnej postawy chrześcijańskiej
 • współpraca ze środowiskiem

REGULAMIN DWUNASTEGO

„KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

GIMNAZJUM NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W CHORZOWIE

WE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY I PARAFIĄ  pw. JEZUSA CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W CHORZOWIE

 1.  KATEGORIE:
  • solista(ka)
  • zespół wokalny (do 10 osób)
  • duet
  • zespół wokalno-instrumentalny(10 osób)
 2. Szkołę może reprezentować 2 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny i 1 zespół wokalno -instrumentalny. W każdej kategorii (solista, duet, zespół wokalny oraz zespół wokalno-instrumentalny) wyłonieni zostaną zwycięzcy – I, II, III miejsce.
 3. Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór (kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce  Bożonarodzeniowej).
 4. Podkład muzyczny do przygotowanego utworu powinien być na płycie CD lub pamięci USB (pendrive ) w dwóch podpisanych egzemplarzach-1 do dyspozycji organizatorów.
 5. Jury oceniać będzie: trafność doboru, interpretację, oryginalność wykonania, poprawność muzyczną wykonywanego utworu.
 6. Przesłuchania odbędą się 05.01.2017r. w Miejskim Domu Kultury „Batory” o godz. 10.00. Uroczysty koncert i wręczenie nagród odbędzie się 08.01.2017r. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym o godz. 16.30 (prosimy  o przybycie laureatów na godz. 16.15)
 7. Zgłoszenie prosimy przesyłać do 22.12.2016r. na adres Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów, Tel/fax(32)2466226 lub e-mail sylwia.kowalska@autograf.pl  Tel.661895601
 8. Ocenie jury podlegać będą tylko występy przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu.
 9. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!