Wszystko jest liczbą

Interaktywna wystawa Wszystko jest liczbą w  Górnośląskim Muzeum w Bytomiu, którą odwiedzili w środę 7 grudnia uczniowie klasy 1f i 2e w  inspirujący i angażujący zmysły sposób dowodzi obecności matematyki w codziennym życiu oraz wyjaśnia wiele z zasad panujących w otaczającym nas świecie. Na wystawie znalazło się 35 modeli umożliwiających wykonanie ponad 60 doświadczeń, dzięki którym uczniowie  mieli okazję poznać dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy, pobudzić wyobraźnię przestrzenną, układając wielościany, wcielić się w rolę malarza studiującego zasady perspektywy, a przy użyciu monochordu poznać reguły tworzenia akordów muzycznych.