Reulamin Regionalnego Konkursu Mistrzowie Logiki dla szkół podstawowych i gimnazjów

MISTRZOWIE LOGIKI – konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi oraz doradcę metodycznego matematyki – mgr Grzegorza Derbisa

Regionalny Konkurs „Mistrzowie Logiki” dla szkół podstawowych i gimnazjów odbędzie się

23 marca 2017r, godz.9.30-11.00 w MDK Batory, ul S. Batorego 6 w Chorzowie

Dane organizatora

ul. ks. Czempiela 52

41-506  Chorzów

Tel/fax  322466226

mail: gim8.sekretariat@op.pl

 

Osoba odpowiedzialna:

Bożena Wach– tel. 509 745 516

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: kostur.olga @gim8.chorzow.pl do 17 marca 2017r. Proszę podać dokładną nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz opiekuna zgłaszającego grupę.

System rozgrywek

1)Rebus matematyczno-logiczny.

Stworzenie przez zespół uczestników rebusu matematycznego lub logicznego (każdy zespół dostarcza rebus w dniu konkursu do organizatora), oceną rebusów zajmuje się jury powołane przez organizatora, za rebusy przyznawane zostaną dodatkowe punkty –1pkt za wykonanie rebusu, najlepszy rebus otrzyma 2 pkt.

 1. autorem rebusu może być jeden uczeń lub zgłoszony zespół,
 2. rebus należy wykonać według własnego pomysłu,
 3. technika wykonania rebusu dowolna (np.: akwarela, collage, malarstwo akrylowe, malarstwo kredkami, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, malarstwo temperowe),
 4. rebus należy wykonać w formacie A4,
 5. rebus podpisuje autor, na odwrocie należy zapisać rozwiązanie.

Kryteria oceny: pomysłowość, sposób wykonania (estetyka, wkład pracy, poprawność skojarzenia hasła z rysunkiem rebusu), zgodność prac z tematem konkursu.

 

2) Rozwiązywanie zadań logicznych.

Rywalizacja prowadzona będzie systemem drużynowym (grupy 2-osobowe)

·    Skład drużyny

Drużyny składają się z 2 zawodników klas podstawowych lub gimnazjum. Każda szkoła  może zgłosić 1 drużynę.

·    Reguły  gry

-Celem jest zdobycie jak największej ilości punktów.

-Każda drużyna ma do rozwiązania test złożony z pytań zamkniętych oraz  pytań otwartych.

 • Nagrody

Dla drużyn  zajmujących miejsca 1-3 przewiduje się nagrody rzeczowe, opiekunowie uczestników  otrzymują podziękowanie.

 • Podsumowanie wyników

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.gim8.chorzow.pl) Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  dnia  27 marca 2017r.

Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do zwycięskich szkół.

Cele konkursu:

 • rozwijanie w uczniach umiejętności analitycznego myślenia,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole podstawowej,
 • rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy z różnych przedmiotów do rozwiązywania problemów,
 • integracja międzyszkolna,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • propagowanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
 • stworzenie bazy rebusów matematyczno-logicznych na stronie internetowej szkoły (po zgromadzeniu prac z kilku lat wydanie broszury z rebusami).