CZEKA NAS CZYTELNICZA UCZTA !!!

Miło mi poinformować, że decyzją Wojewody Śląskiego, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 15000 zł, na zakup nowości wydawniczych, w celu wzbogacenia księgozbioru w szkolnej bibliotece i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Znalazła się tym samym w gronie placówek, które otrzymają fundusze na działania w ramach projektu MEN, dotyczącego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Pozyskane środki pomogą wzbogacić zasoby naszej biblioteki o pozycje i serie wydawnicze popularne wśród uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu przygotujemy bibliotekę do nowych wyzwań, jakie stawia przed nią wprowadzana reforma oświaty.