IX Ślaski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

W dniu 23 marca odbył się IX Ślaski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych organizowany przez działający przy szkole klub olimpiad specjalnych TROPS Chorzów. W imprezie wzięło udział 100 niepełnosprawnych intelektualnie zawodników z całego województwa, 30 trenerów i 50 wolontariuszy, w tym 27 uczniów naszej szkoły z klasy 1e. Podczas zawodów pełnili oni odpowiedzialne funkcje asystentów drużyn, sędziów i obsługi technicznej. Z postawionych przed nimi zadań wywiązali się wzorowo. Z dużym zaangażowaniem wspierali niepełnosprawnych sportowców, przełamywali bariery, uczyli się tolerancji, cierpliwości i siebie nawzajem. Czym była dla nich ta nauka najlepiej oddają słowa jednego z uczniów, który zapytany: Co najbardziej podobało ci się podczas turnieju? Odpowiedział, mówiąc o niepełnosprawnych zawodnikach:
\”… najfajniejsze było to, jak oni się cieszą, z takich małych rzeczy\”.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie, a w szczególności uczniom klasy I e.

Jerzy Stępień