DZIEŃ OTWARTY „Witaj szkoło na wesoło”

Odsłona druga

Zapraszamy Rodziców i Uczniów do odwiedzenia i poznania naszej szkoły podczas DNIA OTWARTEGO w drugiej odsłonie, który odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w godzinach 16.00-18.00.

Niebawem na stronie internetowej zamieścimy plan spotkań, dzięki którym pragniemy przybliżyć Państwu ofertę edukacyjną, a także zaprosić do poznania budynku. W przerwach między zajęciami zapraszamy do obejrzenia szkoły i rozmowy z Nauczycielami.

Informujemy, że przygotowujemy szkołę do przekształcenia Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Szkołę Podstawową nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi. Planujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 naukę rozpoczną uczniowie w klasie 1 przyjęci z obwodu wg  uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/605/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

Link do uchwały: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_605.pdf

Klasy 4 (planowane dwa oddziały) i 7 (planowane dwa oddziały) szkoły podstawowej przejdą ze Szkoły Podstawowej nr 12.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod tel. 32 2466 226.

 

Oprócz dnia otwartego zapraszamy Państwa na kolejne spotkania Dyrektora Szkoły z Rodzicami na temat przygotowania szkoły do przyjęcia uczniów do szkoły podstawowej.

 

Termin spotkania:

 

Klasy 1 – 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 (w bibliotece szkolnej na parterze) spotkanie rodziców przyszłorocznych klas 1 Szkoły Podstawowej 18 – zamieszkałych w rejonie szkoły (Kiedy rodzice będą na zebraniu, proponujemy pozostawić dzieci pod opieką naszych nauczycieli na przygotowanych zajęciach.).

 

 

Zapraszamy serdecznie

Joanna Piećko-Szopińska

Dyrektor Szkoły

wraz z Nauczycielami, Pracownikami i Uczniami