Zapisy uczniów kl. 1 do Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klasy 1 SP zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 

  1. 1. Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, w sekretariacie należy złożyć wypełnione zgłoszenie.

 

  1. 2. Ulice i numery domów objęte obwodem SP 18:

Brzozowa – numery wszystkie

Graniczna – numery wszystkie do 49

Jubileuszowa – numery wszystkie

Ks. Bpa J. Gawliny – numery wszystkie

Ks. J. Czempiela – numery wszystkie

L. Solskiego – numery wszystkie

Obrońców Chorzowa – numery wszystkie do 10

St. Batorego – numery wszystkie od 41 do końca

 

  1. 3. Jeśli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły:

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające dla kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.71.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2017 roku. Wg harmonogramu (załącznik do ww. zarządzenia) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 04 do 18 maja 2017 r.

termin w postępowaniu uzupełniającym: od 23 do 30 czerwca 2017 r.

 

  1. 4. Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.