Rekreacyjnie i sportowo w Parku Śląskim!

Dzień Sportu Szkolnego  zorganizowany został w Parku Śląskim pod hasłem  –  rekreacji.

Dopisała piękna, słoneczna pogoda a zdjęcia umieszczone poniżej oddają atmosferę panującą wśród uczniów.