Informacja dla Rodziców uczniów klas 1 Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami uczniów klasy 1 w dniu 30 sierpnia br. o godz. 17.00 w bibliotece szkolnej.
Informuję, że listy uczniów klas 1 SP nr 18 w podziale na klasy zostaną wywieszone w budynku szkoły 29 sierpnia o godzinie 12.

Joanna Piećko-Szopińska
Dyrektor Szkoły