Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Zabrza, Katowic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór do wzięcia udziału  w

XIII EDYCJI

 „KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”

  CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek polskich, śpiewanych w języku

polskim i w mowie śląskiej

 • umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • pielęgnowanie wartości rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • umiejętność współzawodnictwa
 • kształtowanie pozytywnej postawy chrześcijańskiej
 • współpraca ze środowiskiem

REGULAMIN TRZYNASTEGO

„KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

GIMNAZJUM NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W CHORZOWIE

WE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY „BATORY” I PARAFIĄ  pw. JEZUSA CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W CHORZOWIE

 1. KATEGORIE:
 • solista(ka)
 • zespół wokalny (do 10 osób
 • duet
 • zespół wokalno-instrumentalny(10 osób)

 

 1. Szkołę może reprezentować 2 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny i 1 zespół wokalno -instrumentalny. W każdej kategorii (solista, duet, zespół wokalny oraz zespół wokalno-instrumentalny) wyłonieni zostaną zwycięzcy – I, II, III miejsce.

 

 1. Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór (kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce Bożonarodzeniowej).

 

 1. Podkład muzyczny do przygotowanego utworu powinien być na płycie CD lub pamięci USB (pendrive ) w dwóch

podpisanych egzemplarzach-1 do dyspozycji organizatorów.(dodatkowo można przesłać e-mailem w formacie mp3)

 

 1. Jury oceniać będzie: trafność doboru, interpretację, oryginalność wykonania, poprawność muzyczną wykonywanego utworu.

 

 1. Przesłuchania odbędą się 01.2018r. w Miejskim Domu Kultury „Batory” o godz. 10.00. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21.01.2018r. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym o godz. 16.30 (prosimy o przybycie laureatów na godz. 16.15)

 

 1. Zgłoszenie prosimy przesyłać do 05.01.2018r. na adres Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów, Tel(32)2466226 lub e-mail sylwia.kowalska@autograf.pl  Tel.661895601

 

 1. Ocenie jury podlegać będą tylko występy przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu.

 

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.

 

 1. ZMIANA REPERTUARU JEST MOŻLIWA OSTATECZNIE NA DWA DNI PRZED PRZESŁUCHANIAMI TJ. DO 15.01.2018R.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!