Głosowanie w sprawie projektu budżetu uczniowskiego – 19 lutego 2018!

W pierwszych miesiącach tego roku szkolnego przewodniczący klas przeprowadzili na godzinach wychowawczych dyskusję nad potrzebami uczniów i sporządzili listę propozycji zadań do sfinansowania. W taki sposób powstał nasz projekt budżetu uczniowskiego. Na zebraniu Samorządu Uczniowskiego wspólnie wybraliśmy 3 propozycje, spośród których wszyscy uczniowie naszej szkoły w drodze głosowania wybiorą jedną z nich. Głosować będziemy 19 lutego tj. w poniedziałek na 3 i 5 godzinie lekcyjnej.

Wasze propozycje to:

 

  • Koszulki szkolne z logiem dla uczniów( koszt koszulki porywa uczeń, koszt logo pokrywa budżet)
  • Gabloty szkolne przeznaczone do zawieszenia na korytarzach.
  • Graffiti SP 18 w strefie wypoczynku.

Twój głos będzie się Liczył! Dziękujemy za przemyślane głosy!!