Innowacja z języka angielskiego w klasach gimnazjalnych

Innowacja pedagogiczna „Explore the World with English” jest próbą realizacji tak postawionego zadania. Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla gimnazjum z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie poznają i rozwijają słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów, uczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, będą stopniowo wykorzystywać język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z różnorodnymi tekstami  z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Zdobywają nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego, poznają kulturę krajów anglojęzycznych.