Matematyczna głowa do zadań specjalnych gotowa

Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają.

Miło nam ogłosić, iż uczeń klasy 2f Wiktor Kiełczewski, będący pod opieka nauczyciela matematyki Joanny Martyni , uzyskał stypendium w ramach III edycji projektu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.