Projekt PIWONIA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 września 2018 roku nasza szkoła, jako jedna z sześciu w województwie śląskim,  rozpoczęła realizację projektu PIWONIA – „Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna”.

Projekt jest realizowany przez Pracownię Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i potrwa od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów klas V-VIII  pozwalających na rozbudzanie ciekawości poznawczej. A także stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju młodych ludzi, inspirowanie do kreatywnego, twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i  umiejętności ICT.

 

Warsztaty będą odbywały się w naszej szkole oraz na Uniwersytecie Śląskim.

 

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie spełniający minimalne warunki rekrutacyjne.

 

Informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.piwonia.us.edu.pl