Regulamin korzystania z Podwórka Nivea przy Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Ideą Podwórka Talentów NIVEA jest wspieranie rozwoju talentów dzieci. Korzystając z Podwórka Talentów, dla bezpieczeństwa dzieci i zadbania o wspólne dobro, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 

  • Z Podwórka Talentów można korzystać od godziny 16.00, po zakończeniu zajęć w szkole i przedszkolu, do godz. 20.00 latem, do zmroku w innych porach roku.
  • Dzieci bawią się pod opieką dorosłych.
  • Korzystamy ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i należy dbać, by nie został uszkodzony.
  • Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
  • Należy zapoznać się z regulaminem umieszczonym na Podwórku Talentów.
  • Ze sprzętów korzystamy adekwatnie do wieku dzieci.
  • Nie wolno na teren szkoły wprowadzać psów.
  • Nie wolno używać tytoniu ani e-papierosów, nie używać alkoholu czy innych środków odurzających.
  • Szkody prosimy zgłaszać telefonicznie w godz. 7.00-16.00 pod numerem telefonu 32 2466 226 oraz mailem na adres sekretariat@sp18.chorzow.pl.

Planujemy objąć Podwórko Talentów monitoringiem wizyjnym.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie