IX MIEJSKI KONKURS FRAZEOLOGICZNY „ Z PRZYMRUŻENIEM OKA”

W tym roku Miejski Konkurs Frazeologiczny „Z przymrużeniem oka” odbył się 21 listopada. W szranki stanęli uczniowie klas 6, 7, 8 chorzowskich szkół podstawowych i gimnazjaliści. Jak zawsze uczniowie mogli startować w dwóch kategoriach: praca plastyczna i wiedza.

Głównymi celami imprezy było:rozwijanie zainteresowań humanistycznych,podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego, integrowanie środowisk szkolnych, rozwijanie zdolności plastycznych.
Do konkursu wiedzowego zgłosiło się w sumie 13 drużyn. Natomiast ponad 20 młodych artystów przekazało swe prace plastyczne ilustrujące związki frazeologiczne.
Jury w składzie:Aleksandra Szmyra – nauczyciel języka polskiego, Katarzyna Piniecka- Sroka – pedagog szkolny , Grażyna Chudzik – nauczyciel języka polskiego oraz bibliotekarz wyłoniło zwycięzców, a są nimi:
Kategoria: praca plastyczna
I miejsce – Dominika Brzozowska
II miejsce – Marta Wiechoczek i Magdalena Pętlak
III miejsce – Dawid Szymanowski

wyróżnienia- Dominika Kądzielawa
Dominik Ploch
Vanessa Pastuszka

Kategoria: wiedza
I miejsce- Emilia Dumana i Klaudia Starowicz
II miejsce – Sara Wojtyczka i Aleksander Koszelnik
III miejsce – Michał Czerwiński i Bartosz Kubacki
Wielkie gratulacje dla zwycięzców, ale także dla wszystkich uczestników konkursu, bo w tym roku poziom zmagań był naprawdę wysoki.