Dziękujemy za patronat medialny redakcji „Gońca Górnośląskiego”

Od wielu lat redakcja „Gońca Górnośląskiego” obejmuje patronatem medialnym Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”, który w tym roku organizujemy po raz osiemnasty.

Serdecznie dziękujemy Pani Hannie Grabowskiej-Macioszek, redaktor naczelnej miesięcznika.

 

Na zdjęciu: Michał Chudzik, absolwent naszej szkoły, czterokrotnie prowadził Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej w MDK Batory