Śląska Ojczyzna Polszczyzna po raz osiemnasty w Chorzowie Batorym

Wtorek – 12 marca – to dzień, kiedy mogliśmy usłyszeć na scenie śląska mowę, tradycyjnie już, w MDK Batory (współorganizator imprezy). Były to eliminacje dla młodzieży starszej (począwszy od klas siódmych szkoły podstawowej do uczniów szkół średnich)  w Konkursie Recytacji w Mowie Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”.

Organizatorem konkursu są trzy chorzowskie szkoły, oprócz naszej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

Zmagania składają się z dwóch etapów  eliminacji – jeden etap dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych; drugi – organizowany przez nauczycieli naszej szkoły oraz MDK Batory – dla młodzieży starszej. Zwycięzcy eliminacji przechodzą do finału i po raz kolejny prezentują swoje teksty w IV LO w Chorzowie.

Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala objął nasz konkurs Honorowym Patronatem,  a redakcje „Gońca Górnośląskiego” i „Chorzowianina” – patronatem medialnym.

Nagrody zostały ufundowane przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie  oraz Chorzowskie Koło Ruchu Autonomii Śląska. Od Rodziców naszych uczniów – jak co roku – otrzymaliśmy ciasta,  wypieki własne.

Nad naszym etapem Konkursu pracował zespół, w skład którego wchodziły Panie: Iwona Zarzycka, Aneta Dyduch, Beata Lesik, Sabina Tenczert. Dekorację przygotowały Pani Joanna Martyni i Pani Beata Woźniak.

Konkurs rozpoczęła Pani Joanna Piećko-Szopińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie. Przywitała serdecznie wszystkich gości, wśród których wyróżnić należy Pana Mariana Salwiczka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Pana Romana Herrmanna, Dyrektora IV LO w oraz Pana Adama Mankę, Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie.

W tym roku przybyli do nas wraz z opiekunami uczniowie z Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic, Rybnika oraz  Istebnej.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych opowieści. W prezentacjach pojawiły się teksty własne, a także fragmenty prozy wybrane z książek Marka Szołtyska.

Spośród uczestników naszego konkursu Jury wyłoniło 10 finalistów. Jak co roku młodzież oceniały zaprzyjaźnione z naszym projektem osoby związane z Chorzowem i regionem:

Pani  Bronisława Skrzypek – przewodnicząca (emerytowana nauczycielka SP 18), Pani

Małgorzata Watolla (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), Pani Ewa Fido (Szkoła Mistrzostwa Sportowego),  Pani Katarzyna Szychowska (Szkoła Podstawowa nr 2).

W rolę konferansjerów z wielkim zaangażowaniem sponsorom, Szanownemu Jury, wszystkim uczestnikom zmagań i ich opiekunom. Zapraszamy wcielili się – absolwentka naszej szkoły Paulina Niesler i debiutujący jako prowadzący konkurs  – Maksym Zok, uczeń klasy gimnazjalnej 3e.

 

Dziękujemy bardzo sponsorom, Szanownemu Jury, wszystkim uczestnikom zmagań i ich opiekunom. Zapraszamy za rok.

 

Oto finaliści:

Kinga Bartyzel             Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

Szymon Kubas             Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach  

Anna Legierska            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

Jakub Matejczyk          Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

Natalia Matusik            Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

Dawid Renka                Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

Nikola Nieścierowicz     Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie

Weronika Socha           Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Magdalena Walter        Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie

Daniel Zimoch               IVLO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie

 

A oto wyniki finału w tej kategorii wiekowej:

 

Kategoria: SP KLASY 7, 8, SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE:

I Miejsce: Szymon Kubas – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Świętochłowice. Tekst: „Skond my się wziyni?” – Barbara Szmatloch

II Miejsce: Daniel Zimoch – IV L O im. M. Curie-Skłodowskiej,  Chorzów.

Tekst: Tekst własny: „Przeca pierwyj to było”

III Miejsce: Anna Legierska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej.

Tekst: „Jako Tacik chodzili do śkoły”

 Wyróżnienie: Weronika Socha – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Rybnik. Tekst: „Jak jo się znojdła” – Anna Stronczek

Wyróżnienie: Magdalena Walter – Szkoła Podstawowa nr 25, Chorzów.

Tekst: „Trzi kozy” – Maria Gawlas