PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE „BohaterON – włącz historię”

Społeczność naszej szkoły otrzymała podziękowanie za włączenie się do III edycji ogólnopolskiej kampanii „BohaterON-włącz historię”, która miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im symbolicznych kartek.
Wychowawcy klas przedstawiali podczas godzin wychowawczych losy Powstańców Warszawskich oraz zachęcali uczniów do napisania dla nich życzeń bądź wykonania laurek.
Zebraliśmy 72 kartki oraz 17 laurek, które zostały przesłane na adres Fundacji „Rosa”, która jest organizatorem projektu.

Oto krótka fotorelacja i podziękowanie dla naszej szkoły.

 

Podziękowanie dla szkoły pdf