Imię i nazwisko: Aleksandra Szmyra

Przedmiot: język polski

Wykształcenie:

Studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalizacja dydaktyczna
Studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu im. Jerzego Ziętka w Katowicach, kierunek: zarządzanie w oświacie

Zainteresowania:„pochłanianie” książek, oglądanie filmów, jazda na nartach

Kontakt: szmyra.aleksandra@gim8.chorzow.pl